|

Referat af Generalforsamling Klub Rørbæk 27.2.2020

Velkomst Formanden bød velkommen. 17 medlemmer var mødt op. Valg af ordstyrer: Gerner blev valgt Beretning ved formanden Villi fortalte, at klubben nu er 9 år gammel. Villi ridsede årets aktiviteter op. Boligselskabet vil blive bygget lejligheder på ”Rørbækgrunden”. Man morede sig over, at man nu kunne komme til at bo på vores tidligere arbejdsplads….

|

Generalforsamling 2020

Klub Rørbæk generalforsamling 2020 Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.00 på Ellekildeskolen.Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden senest torsdag den 20. februar.Efter generalforsamlingen er foreningen vært med en let spisning og øl/vand.Husk kontingent 2020 på 100 kr. Betaling på konto: 4875 – 3223378692Man skal både betale kontingent…

|

Referat generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 28. Feb. 2019 Valg af ordstyrer : Klavs Renner Beretning: (for 8. gang!) Maderia–aften med Hedvig og Leif Kanalsejlads på Næstved Kanal Goslartur (+Celle, Harzen) Thorsvang i Stege Julefrokost ( fra Våbensted forsamlingshus)Godkendt Regnskab: V/ Klavs og Hedvig Hedvig fortæller om regnskabet Vin til Lis og Helle Suppe serveres i år til…

|

Generalforsamling 2019

Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.00 på Ellekildeskolen.Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden senest torsdag den 21. februar.Efter generalforsamlingen er foreningen vært med en gang suppe og øl/vand.Husk kontingent 2019 på 100 kr. Betaling på konto: 4875 – 3223378692Man skal både betale kontingent og tilmelde sig til…

|

Referat af generalforsamling feb. 2018

Referat at generalforsamling i Klub Rørbæk d. 22. Feb. 2018 Velkomst ved Villi . Gerner fik overrakt en flaske rødvin i anledning af 70 –års fødselsdag. Valg af ordstyrer: Gerner Formandens beretning: Rejser – budget ca. 2000- kr. Skan-rejser matcher dette. Ture: Nakskov Fjord – god oplevelse I Peter Freuchens naturområde. Udlandsrejsen gik i år…

|

Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 23. Feb. 2017 Velkomst v. Villi Status på Ellekildeskolen v/ skoleleder Jacob Martinsen Steen Bo er valgt til ordstyrer Formandens beretning: Registrering / CVR af foreningen Klub Rørbæk Rejsearrangement, Villis tur til Australien Klubtur til Prag Geocenter Møn Borgcenteret i Vordingborg Julefrokost hos Helle og Gerner( herunder sang digtet af Ruth og…

|

Referat af generalforsamling jan. 2016

Referat af generalforsamling i Klub Rørbæk den 21.-1.-16. Til generalforsamlingen deltog 17 af klubbens 23 medlemmer. Villi bød velkomme, specielt til nye medlemmer. Der var ros til fremmødet til vore arrangementer. Klaus blev valgt til ordstyrer. Derefter fulgte formandens beretning af året 2015. Klubben startede med 11 medlemmer, og den er nu oppe på 23….

|

Generalforsamling i Klub Rørbæk 2016

Klub Rørbæk:Generalforsamling 2016 Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 21. januar 2016 kl. 16.00 på Ellekildeskolen. Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til Villi senest fredag 15. januar.Dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.Efter generalforsamlingen er foreningen vært med en sandwich og øl/vand.Husk kontingent på 100 kr. Betaling på konto: 4875 – 3223378692…

|

Referat af generalforsamling 2014 i Klub Rørbæk

Referat af generalforsamling 2014 i Klub Rørbæk. 26.-2.-2014. Til stede var 13 af klubbens nuværende 16 medlemmer. Villi bød velkommen, hvorefter vi mindedes Sonja Hansen. Klaus Renner blev valgt til ordstyrer. Derefter fulgte beretning af året. Der er en god og positiv stemning i klubben, og altid god opbakning til arrangementerne. Formanden sluttede af med…