Erik Petersen fra lokalhistorisk arkiv fortæller

Erik Petersen fra Lokalhistorisk arkiv har hjulpet os med følgende beretning om den første skoleundervisning nord for “Fjorden”.

Rørbæk Skole

I fællesskabets tid, før der var bygget en skolebygning i Rørbæk, var der alligevel skoleholder, som efter hvad der bliver berettet, gik ud på marken og læste med børnene.

Et skolehus blev bygget omkring 1740, og den første skoleholder, hvis navn kendes, hed Peder Sørensen Bay. Han nævnes første gang i Sakskøbing kirkebog i 1744, da hans pige måtte stå åbenbare skifte på grund af sit for intime forhold til Jørgen Møllerkarl på Sunde Mølle.

I 1747 berettes det, at Bay den 27. marts lod sin 71årige kone , Ellen Hansdatter Kruse, begrave.Han har rimeligvis selv den gang været en gammel mand, og kan altså have været her i en del år.

Den næste skolelærer er Frederik Caspar Bech, som var her fra 1760 til 1779. Han forårsagede engang ved uforsigtighed med en brændende tjæretønde en brand. Den brand tog den vestlige halvdel af Rørbæk med sig. Lærer Bech havde også ry for at kunne spå, han skal således have forudsagt den daværende ejer af Syvbjergård (Cypressegården), Morten Steffensen, hvornår han skulle dø. Da dagen kom, gik Morten ud for at klargøre sin mark, men blev syg på marken og måtte gå hjem og lægge sig –på sit dødsleje.

I 1787 er Hans Torden, født 1735, skoleholder.

Fra 1798 og til 1806 var det Nicolaj Røse, født 1772 skoleholder. Han var guldsmedesvend, men da professionen ikke gik, slog han sig op som skoleholder. Han døde 21 marts 1806 kun 34 år gammel.

I 1806 er det en Hr. Schouboe, der er skoleholder, han er der kun nogle få måneder. Den næste skoleholder er Bøttcher, som kaldte ”den tossede”, fordi han led af periodisk sindssyge. Han sang ualmindelig godt og drev desuden forretning som malermester. Han blev til sidst afsat af grund af sin tiltagende sindssygdom.

Han bliver efterfulgt som skoleholder af en suspenderet degn ved navn Lindhart, han boede hos Cypressegårdens ejer, Hr. Lars Hansen Junior, der fik baronen overtalt til at ansætte Lindhart som skolelærer. Han døde i 1830.

Hans efterfølger blev Marcus Kragh, den første uddannede lærer der dimitterede fra Vesterborg med 1ste karakterer. Han var der i 25 år, idet han efter et langt sygeleje døde juleaften 1855.

Hans efterfølger som førstelærer blev Thomas Frederik Jens Johansen, der var født 1832 i Gottorp amt Slesvig. Han var den sidste der blev ansat af herskabet på Orebygård i 1856. Han var der til 1866, blev hvor han efterfulgt af skolelærer Hans Hansen Marqvardsen, født 1824 i Toreby. Han døde 1892, som 68årig. H.H. Marqvardsen var en dygtig lærer med første karakter fra Lyngby; men da ham kom til Rørbæk, var han ret fordrukken. Denne skavank/ last blev forværret, da han 3. kone døde. Der var aldrig nogen i skolen, der opdagede hans drikkeri, da han havde sat det i system: Han var meget beruset hver aften, når han gik i seng; men når han stod op om morgenen, tog han sig et vældigt styrtebad, og så rørte han ikke spiritus mens han holdt skole.

I 1890 er en skolelærer ved navn Søren Madsen Krogh, født 1865 i Øster Ulslev, ugift hjælpelærer.

Mellem 1890 og 1898 blev bygningen ud mod Nykøbingvej bygget. Den var, indtil den blev revet ned, en af de ældste skolebygninger der var i brug uden forandringen af betydning.

År 1900 kommer førstelærer Knud Gotfred Rasmussen Rørsø, født i Tillitze 1868 til. Han var der i rigtig mange år.

Lidt historie angående navnet Rørsø: Der var 3, der hed Rasmussen, mejeribestyreren, drejeren og førstelæreren. De tre spillede kort sammen og blev enige om at få et nyt navn, så det blev til Rørsø, Rykær og Rønnøe. I 1901 er Wilhelm Jørgensen Ebbe skolelærer, han var udgift, i 1911 kommer Samuel Hilmar Ejlersen, født i Nebbelunde 1883 og Inger Marie Jørgensen, fød 1886 på Strynø, lidt senere Regine Iversen.

I 1907 fik skolen en betydelig udvidelse med det store gymnastikhus og igen i 1913 sker der en stor udvidelse.

Rørbæk skole bliver udvidet betydeligt første gang 1955-1956 med en fløj parrallelt med Hasegade og igen i 1965 endnu en fløj syd for denne.

Hele skolen nedrevet 2013.

Teksten på væggen er:

Lær til daad og øg din viden

læs dig stærk i ungdomstiden

søg og find i ungdomstiden

mod og kraft til al din færden