/ / Generalforsamling i Klub Rørbæk 2014
|

Generalforsamling i Klub Rørbæk 2014

Generalforsamling i Klub Rørbæk.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer
 3. Beretning fra formanden
 4. Fremlæggelse af regnskabet ved kasser
 5. Valg
  1. 3 til bestyrelsen
  2. 2 suppleanter
  3. 2 revisorer
  4. 2 suppleanter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Hjemmesiden
 8. Indkomne forslag
 9. Kommende aktiviteter
 10. Evt.

Similar Posts