Generalforsamling 2.2.2012

Referat af møde den 2.-2.-12. i KLUB RØRBÆK.

Til stede var: KR(ordstyrer), HK, ES, HP, GP, LM, RBJ, JB, IK, AH, VH, IT.


Efter velkomsten var der rundvisning på Ellekildeskolen.

Herefter fulgte generalforsamlingen:

Formandens beretning. Til efterretning

Regnskab: da Hedvig var syg fremlagde Villi.

Valg: genvalg på alle poster.

Kontingent: 100 kr. årligt.

Kommende aktiviteter:

  • Her besluttede man en tur til Skejten med ægtefæller den 22.-5.-12. Mødested på P-pladsen ved Kunstmuseet kl. 10.00.
  • Tur til Berlin i uge 40.
  • Julefrokost den 6.-12.-12 kl. 17.

Evt.: Villi laver og udsender en mail- og mobilliste.

Efter generalforsamlingen var der spisning og hyggeligt samvær, god stemning og glæde ved gensynet. ( Se billeder)

Mange hilsner
Bestyrelsen.