/ / Referat af generalforsamling 2017
|

Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 23. Feb. 2017

 1. Velkomst v. Villi
 2. Status på Ellekildeskolen v/ skoleleder Jacob Martinsen
 3. Steen Bo er valgt til ordstyrer
 4. Formandens beretning:
  • Registrering / CVR af foreningen Klub Rørbæk
  • Rejsearrangement, Villis tur til Australien
  • Klubtur til Prag
  • Geocenter Møn
  • Borgcenteret i Vordingborg
  • Julefrokost hos Helle og Gerner
   ( herunder sang digtet af Ruth og Steen)
  • Beretningen godkendt
  • Orientering om medlemmer, der ikke er tilstede. Buket sendes til HK
 5. Regnskab fremlagt v/ Hedvig
  • Vi er 23 medlemmer
  • Regnskab godkendt
 6. Valg : Bestyrelsen (Villi, Hedvig og Helle) genvalgt med applaus
  • 2 Suppleanter( Estrid og Ingrid)
  • 2 Revisorer ( Klaus og Hans)
  • 2 suppleanter (Inga og Ruth)
 7. Kontingent er kr . 100,- /år
 8. Hjemmesiden v/Gerner
  Send endelig billeder og/tekst til Gerner, så kommer det på hjemmesiden.
 9. Indkomne forslag
  – Ingen
 10. Forslag til kommende aktiviteter:
  • Birkegårdens Haver
  • Koldkrigsmuseum , Stevns og Højerup Kirke
  • Sporvognsmuseet på Skjoldnæsholm
  • Fejø og Femø
  • Postbåden, Nakskov Fjord
  • Rundfart på Næstved fjord , til Gavnø Slot og Karrebæksminde
  • Skejten
  • Rejse: Dresden, 5 dg /m , Scanrejser. Bus fra ”Cementen” i Nyk. Pris 1596,-kr for 4 overnatn. +morgenmad.
  • Woslaw i Polen, 5 dg . m/ Klingenberg
 11. Evt.
  Rødvin til IK, HL og VH i anledning af deres 70 års fødselsdage.

Referent: HP

Similar Posts