/ / Referat af generalforsamling jan. 2016
|

Referat af generalforsamling jan. 2016

Referat af generalforsamling i Klub Rørbæk den 21.-1.-16.

 • Til generalforsamlingen deltog 17 af klubbens 23 medlemmer.
 • Villi bød velkomme, specielt til nye medlemmer. Der var ros til fremmødet til vore arrangementer.
 • Klaus blev valgt til ordstyrer.
 • Derefter fulgte formandens beretning af året 2015.
  • Klubben startede med 11 medlemmer, og den er nu oppe på 23.
  • Årets arrangementer blev nævnt. Disse var en succes og mange deltog.
 • Hedvig fremlagde regnskab.
  • Der er på nuværende tidspunkt ca. 2500kr på kontoen.
  • Denne betaler vores hjemmeside, gaver til fødselarer( start er når man fylder 70 år) og bårebuketter.
 • Herefter fulgte valg til bestyrelsen:
  • Villi fortsætter som formand, Hedvig som kasserer.
  • Jeg(Ingrid) går ud af bestyrelsen, og ind kommer Helle Poulsen som sekretær.
 • På suppleantposterne var der kun udskiftning med Helle, hvor Ingrid kom ind i stedet.
 • Kontingentet er stadig 100 kr. om året, som skal betales inden generalforsamlingen!
 • Klubbens hjemmeside www.klubroerbaek.dk benyttes af alle. Man ønskede at få referater af ture lagt ind på siden.
 • Evt. undersøges en nemmere hjemmeside.
 • Der var ingen indkomne forslag.
 • Der var mange gode forslag til kommende aktiviteter.
 • Endagsture :
  • Bådrundfart fra Næstved Havn, Postbåden på Nakskov Fjord, Krenkerup Bryggeri, Geocenter Møn, Korsbæk på Bakken, Fuglsang Kunstmuseum og Skejten, Agersø rundt med traktorbus m.fl.
 • Udlandsrejser: Wroclaw( Polens 4. største by ), Dresden, Porto, Wismar.
  • Denne tur planlægges til midt i september og frem. Ca. 3000 kr. med fly, og 2000 kr. med bus.
 • Bestyrelsen udvælger og laver et årsprogram.
 • Evt.: Rita modtog en flaske, da hun blev 70 år i 2015. Ingrid blev takket for at være med i bestyrelsen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Villi, Hedvig og Ingrid

Similar Posts