/ / Referat generalforsamling 2019
|

Referat generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 28. Feb. 2019

 1. Valg af ordstyrer : Klavs Renner
 2. Beretning: (for 8. gang!)
  • Maderia–aften med Hedvig og Leif
  • Kanalsejlads på Næstved Kanal
  • Goslartur (+Celle, Harzen)
  • Thorsvang i Stege
  • Julefrokost ( fra Våbensted forsamlingshus)
   Godkendt
 3. Regnskab: V/ Klavs og Hedvig
  • Hedvig fortæller om regnskabet
  • Vin til Lis og Helle
  • Suppe serveres i år til generalforsamlingen
  • Overskud / kassebeholdning : 2200,- kr.
   Regnskab godkendt
 4. Valg : Alle valg er genvalg
 5. Fastsættelse af kontingent: Som tidligere : 100,- kr /person
 6. Hjemmesiden v/ Gerner Referater gemmes
 7. Indkomne forslag: Ingen
 8. Kommende aktiviteter:
  • Sejltur på Sorø Sø
  • Tur til Søholtskoven /Skelsnæshytten
  • Bustur til Stettin 5. – 8-Sep.
 9. Evt.
  Hilsen fra Birgit L. Og Mette L.

Ref. : Helle

Similar Posts