JEG VED IKKE, HVEM DU ER; MEN JEG KAN OPLYSE DIG OM, AT DIT FOREHAVENDE ER LYKKEDES :

DA DU NU TRE GANGE HAR HACKET DIG IND OG ØDELAGT VORES LILLE HYGGELIGE HJEMMESIDE, HAR VI VEDTAGET AT LUKKE DEN NED. SÅ DU MÅ FINDE ET ANDET STED AT “MORE DIG”.

På Klubbens vegne: Tak for din indsats.

Da tanken om Klub Rørbæk fødtes, var ideen at starte en hyggeklub for pensionerede lærere, der engang havde arbejdet på Rørbæk skole i Sakskøbing.

Men i 2007 blev det fra kommunal side besluttet at ændre den kommunale skolestruktur. Derfor blev Rørbæk skole pr 1. august 2007 sluttet sammen med Radsted – og Våbensted skoler under navnet, “Ellekildeskolen”.

Det første år lukkedes Våbensted skole ned, og eleverne blev fordelt på de tidligere Radsted – og Rørbæk skolers matrikler.

1. august 2008 blev den nye skole på Ellekildevej taget i brug. Kun specialklasserne modtog stadig undervisning fra Nykøbingvej 64 frem til 31.juli 2011, hvor også specielklasseeleverne skiftede undervisningssted. De blev derefter fordelt på “distriktsskolerne”. Dermed havde bygningerne på “Rørbæk skole” endeligt udspillet deres rolle, og de solgtes. I 2013 påbegyndtes en nedrivning, og 1. sept samme år var Rørbæk skole “pist væk”.( Se billedserie om skolens nedrivning under fanebladet >BILLEDER

1. august 2011 nedlagdes også Guldborgland centralskole, og blev en del af Ellekildeskolen.

Efter disse 4 års omrokering var der derfor ikke længere mulighed for at udvide klub Rørbæks medlemsskare efter det oprindelige “optagelseskriterie”, og det blev derfor ændret til, at man skal:

1) være pensioneret og 2) have haft arbejde på Rørbæk- eller Ellekildeskolen.

Klub Rørbæk takker Inge Sandfeldt for bistand med den nøjagtige datering af skolestrukturændringerne.